Kroppsterapi

TOTUM Kroppsterapi är en holistisk behandlingsform där fokus ligger på att hitta de bakomliggande orsakerna till ett problem och inte bara behandla symptomen.

Vi ser kroppen som en helhet och fokus ligger på både det fysiska och det psykiska. Om vi inte mår bra psykiskt/emotionellt så kan detta därför yttra sig som smärta eller spänningar i kroppen. Likaså kan fysiska smärtor påverka det psykiska välbefinnandet.

En kroppsterapibehandling kan hjälpa människor med fysiska problem, spänning och smärta samt psykiska tillstånd som exempelvis stress, ångest och depression.

Läs mer
Boka

Yoga

På Studio Källan utövar vi en yoga som är buren av och omsluten i en kristen andlighet/spiritualitet. Man kan kalla det för kristen yoga. Och vad innebär det? En kristen yogaklass inkluderar, förutom rörelser, kristen bön och bibelord ofta också någon form av lovsångsmusik. Rörelserna vi utför är igenkänningsbara som klassiska yogarörelser. Alla som har provat på yoga kommer att känna igen sig i den fysiska biten (rörelserna), det enda som skiljer sig åt mot andra yogaklasser är det andliga fokus vi har inom kristen yoga.

Förutom yoga så har vi också andra sorters klasser som kännetecknas av mer somatiska rörelser där fokus ligger mer på interoception – att känna och lyssna in kroppen – och träna sig i att röra sig utifrån det perspektivet.

Läs mer
Boka

Meditation

Vi utövar kristen djupmeditation eller kontemplation på Studio Källan. Vi sitter i 2×20 minuter. För att kunna delta bör man ha gått en introduktionskurs (på Studio Källan) eller ha annan erfarenhet av kristen djupmeditation. Jag är utbildad meditationsledare från Berget i Rättvik (www.berget.se). Om du har frågor kontakta gärna mig på info@studiokallan.se

Boka