Yoga – och rörelseklasser

Inom den västerländska yogan så pågår en ständig utveckling och ett experimenterande med input av nya rörelser och rörelsesekvenser. Dessa kan kombineras med andra terapeutiska rörelseformer för att optimera den läkande och stärkande effekten av fysiska och somatiska rörelser. Idag så kommer det hela tiden nya forskningsrön framför allt vad gäller det vi kallar fascia (se nedan) och dess viktiga funktion i kroppen. Hur kan denna nya kunskap bl.a. appliceras på hur vi rör oss? Detta är något som intresserar mig och som alltmer kommer att genomsyra en del av de rörelseklasser som vi kommer att ha på Studio Källan i framtiden.

Fascia (även kallat bl.a. connective tissue, bindväv) – ett nätverk som binder ihop hela kroppen och består av bl.a. collagenfibrer och ECM (gelliknande substans som består av bl.a. fiberproteiner, vatten och hyaluronsyra) – och som sammanlänkar hela kroppen ända ner på cellnivå. Den finns i hela kroppen i olika former (olika täthet, olika tjocklek och med olika uppgifter), mellan muskler, omsluter muskelfibrer, omsluter organ, finns i all organisk vävnad i kroppen och möjliggör rörelse i kroppen m.m. Anses vara vårt största sensoriska organ – vi känner alltså med hjälp av fascian. För mer info om fascia – se även gärna på filmen Strolling under the Skin

Exempel på klasser

Alla klasser med ”prefixet” Cross- är inneslutna i en kristen andlighet och med ett tydligt Kristusfokus. Övriga klasser är inte lika tydligt andliga, men eventuella andliga inslag – t.ex. en kort bön eller riktad tacksamhet – är alltid av kristen karaktär.

Viktigt att komma ihåg vad gäller fr.a. vissa yogaklasser är att du ska försöka att inte tvinga in din kropp i en asana/ställning/form utan att istället tänka att det är asanan/ställningen/formen som ska formas av din unika och fantastiska kropp. Det kan låta konstigt… hur gör man det?… men det lär man sig så sakteliga genom att ge sig tid att lyssna på kroppen. Alla är vi skapta olika och man ska inte pressa in sin kropp i en asana/position/form som inte känns bra; för då finns det risk att du skadar dig. Det handlar om att behandla sin kropp med kärlek och lyssna in vad den klarar av (just nu) – och det finns alltid variationer man kan göra.

CrossYoga Flow

Kännetecknas av dynamiska flöden av asanas (former/ställningar/positioner). Du kan själv variera intensiteten beroende på hur du djupt du går in i övningarna. Det finns alltid utrymme att pausa 🙂 Viktigt är att man känner in vad kroppen kan klara av just nu. Bättre att backa lite än att pressa sig om man känner sig osäker! Här finns inga prestationskrav!!! Passar även nybörjare som vill ha en liten utmaning.

CrossYoga Slow

Slow är en lite lugnare klass där vi rör oss i ett lugnare tempo. Här kan kanske finnas mer tid för inkännande än i flowklassen. Passar alla. Om du är helt ny för yoga så kan denna klass passa dig utmärkt.

CrossSoma Yin

Soma Yin är en Yinklass där vi inte använder så mycket props utan vi arbetar somatiskt dvs. att vi använder oss av sk pandikulationer/”kroppsgäspar”. Vi andas in och låter kroppen expandera i rörelsen och sedan så andas vi ut (gärna med en suck) – tänk på hur djur sträcker på sig när de legat still en stund. Möjlighet finns såklart att stanna i en form en lite längre tid med lite fler props om du vill det. Ordet Soma har grekiskt ursprung och har innebörden kropp och själ ihop.

Soma Flow

Soma Flow är en somatisk klass där vi har ett långsamt inkännande flöde av rörelser som alla har sin utgångspunkt i interoception – vi lyssnar in våra kroppar och rör oss för att sätta igång flödet i kroppen – hjälpa kroppen att släppa på spänningar – öka flödet i fascian m.m. Inspirationen är bl.a. hämtad från Sensing Yoga. (Klasser i Soma Flow har vi inte för tillfället.)

Soma Slow

Soma Slow är en klass där vi stannar upp och vilar i långsamma somatiska rörelser. Tempot är långsamt för att ge utrymme åt interoception och inkännande – vi lyssnar in våra kroppar och rör oss för att sätta igång flödet i kroppen – hjälpa kroppen att släppa på spänningar – öka flödet i fascian m.m. Inspirationen är bl.a. hämtad från Sensing Yoga.

Du är hjärtligt välkommen oavsett vad du tror på (eller inte tror på)! Om du känner dig osäker och skulle vilja prova på en gratisklass så hör av dig på info@studiokallan.se.