Mer om TOTUM kroppsterapi

Varför kroppsterapi och för vem?

Allt som vi upplever, både positivt och negativt lagras i våra kroppar på olika sätt. Känslor som sorg, oro, ångest, ilska och skam kan yttra sig som spänningar, smärta eller fysisk oro i kroppen. Oförlösta konflikter, stress, spänningar och trauman kan sätta sig som en obalans eller fysisk blockering i våra organ, muskler och bindväv (fascia) m.m.

Kroppsterapi är till för alla oavsett om du lider av fysiska smärtor såsom ont i nacke, rygg, sportskador, migrän etc. eller om du har mer av en psykisk problematik såsom stress, ångest, sorg, oro m.m.

Eller så kanske du bara är nyfiken på att prova något nytt som kan skapa balans i din kropp.

Hur går en behandling till?

Vi börjar med ett kortare samtal där vi tillsammans pratar igenom var du befinner dig just nu i livet, om du har några utmaningar du står inför samt vad du gärna vill ha hjälp med. Därefter lägger du dig på britsen i underkläder med en filt över dig.

Under behandlingen arbetar vi djupgående med hela din kropp utifrån filosofin att spänningar i en del av kroppen påverkar flera delar av kroppen och även det mentala välbefinnandet.

Behandlingen avslutas med att du får några minuter för dig själv i vila på massagebänken, för att märka av hur kroppens känns och hur du mår jämfört med när behandlingen startade. Vi pratar kort om din upplevelse.

Jag har tystnadsplikt så allt som kommer upp i våra samtal och under behandlingen stannar i rummet.

Anledningen till att man inte har så mycket kläder på sig i TOTUM Kroppsterapi är att man inte kan se skiftningar i huden när cirkulation ökar, man kan inte känna vad som pågår under huden av spänningar, blockeringar m.m. om man har mycket kläder på sig – terapeutens kontakt med klientens hud och kropp förloras till viss del. Jag erbjuder även SomaTerapi som också är kroppsterapi, men där du kan ha löst sittande kläder på dig. SomaTerapi är en blandning av TOTUM Kroppsterapi blandat med andra somatiska tekniker samt eventuellt viss rörelseträning på matta.

Kroppsterapi som terapiform

I Sverige är kroppsterapin relativt ny men i Danmark har den funnits i ca 20 år.

Kroppsterapi är en modern behandlingsform som skapar utrymme för den enskilda individen på både ett fysiskt och psykiskt plan. Behandlingsformen bygger på 2000 år gamla kinesiska tekniker och kunskaper, samt nyare tekniker. Metoderna är en kombination av samtal, pulserande massage, akupressur, aktivering av lymfsystemet, lugnande av nervsystemet, zonterapi och lättare ledfrigörelse.

Utgångspunken för en kroppsterapibehandling är att se hela människan och möta dig där du är.

När kroppen och nervsystemet slappnar av kan vi lättare släppa spänningar och energin kan flöda fritt igen. Detta gör att kroppen stärks och får lättare att återhämta sig och kan börja läka sig själv.

De tekniker vi använder stimulerar vår fascia (och vår myofascia – den fascia som finns i vår muskelvävnad). Nya rön och forskning om fascia (se under yoga- och rörelseklasser) pekar alltmer mot hur viktigt det är att vi tar hand om vår fascia.

Vilka tekniker används och varför?

Djupgående massage – Lugnar nervsystemet, stimulerar myofascian (muskler och fascia) och andra fasciella vävnader i kroppen

Pulsering – Frigör stagnerad energi och skapar balans i kroppen

Akupressur – Skapar balans i kroppen

Zonterapi – Arbetar med organen

Samtal – Assisterar kroppens självläkande förmåga

Andning – Lugnar nervsystemet

Ledfrigörelse – Skapar mobilitet kring leden

För mer info om TOTUM: totum.dk